Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Ida Egidius

Číslo zápisu: SKSP 40136

Skúšky: SVV1

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5CKX3/44

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Dátum narodenia: 19.06.1981

Číslo zápisu: SAKSP 7579

Skúšky: IPO1, IPO2, IPO3, SVV1, SVV2, SVV3

Výstavy: V

Ajo Ka-Ra

Číslo zápisu: SKSP 3915

Skúšky: SVV2

Výstavy: V

Bonitácie: T:5JI5

Krajsky Vitaz B

Bojka pod Zaborskou banou

Číslo zápisu: SKSP 4521

Skúšky: SVV1, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5JOY7

Gora z Ma-Pa-Ba

Číslo zápisu: SKSP 7487

Skúšky: SVV1, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: T: 5CJX6

Frol z Dolina

Číslo zápisu: CKSP 453/73/78

Skúšky: SVV2

Výstavy: VD

Blume Egidius CS

Číslo zápisu: SKSP:4783/77/78

Skúšky: SVV1

Výstavy: VD

Bonitácie: 5PX3

RTG: A

Bob z Kostolianskej cesty

Arne Egidius

Arne Egidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 21260

Výstavy: D

Bonitácie: 5CKU5/5,5

RTG: a-normal

2x účastník Majstrovstiev Slovenska

Goldy z Helenky

Xilla Egidius

Xilla Egidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 00860

Skúšky: IPO1

Výstavy: D

Bonitácie: 7KV4 /5,5

RTG: a-normal