Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Dátum narodenia: 19.06.1981

Číslo zápisu: SAKSP 7579

Skúšky: IPO1, IPO2, IPO3, SVV1, SVV2, SVV3

Výstavy: V

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Ajo Ka-Ra

Číslo zápisu: SKSP 3915

Skúšky: SVV2

Výstavy: V

Bonitácie: T:5JI5

Krajsky Vitaz B

Bojka pod Zaborskou banou

Číslo zápisu: SKSP 4521

Skúšky: SVV1, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5JOY7

Nora z Údolia Oravy

Nora z Údolia Oravy

Dátum narodenia: 30.11.1999

Číslo zápisu: 50090

Skúšky: SVV 1

Výstavy: V.D.

Bonitácie: 5CY5/45 P

RTG: A

Gora z Ma-Pa-Ba

Ida Egidius

Ida Egidius

Číslo zápisu: SKSP 40136

Skúšky: SVV1

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5CKX3/44