Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Bojka pod Zaborskou banou

Číslo zápisu: SKSP 4521

Skúšky: SVV1, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5JOY7

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Ajo Ka-Ra

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Dátum narodenia: 19.06.1981

Číslo zápisu: SAKSP 7579

Skúšky: IPO1, IPO2, IPO3, SVV1, SVV2, SVV3

Výstavy: V