Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov
Otec Matka Psy Suky Krytie Vrh
Coco Midolyk Exa Eqidius 4 5 25.02.2019 26.04.2019