Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Ajo Ka-Ra

Číslo zápisu: SKSP 3915

Skúšky: SVV2

Výstavy: V

Bonitácie: T:5JI5

Krajsky Vitaz B

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Bojka pod Zaborskou banou

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Dátum narodenia: 19.06.1981

Číslo zápisu: SAKSP 7579

Skúšky: IPO1, IPO2, IPO3, SVV1, SVV2, SVV3

Výstavy: V