Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Frol z Dolina

Číslo zápisu: CKSP 453/73/78

Skúšky: SVV2

Výstavy: VD

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Blume Egidius CS

Gora z Ma-Pa-Ba

Gora z Ma-Pa-Ba

Číslo zápisu: SKSP 7487

Skúšky: SVV1, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: T: 5CJX6