Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Betty Egidius CS

Číslo zápisu: SÚCHNO: 28584/95/97

Skúšky: IPO1

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5JKV5/45 P I.tr.

RTG: A

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Fiasko v. Gebrűder Grimm

Číslo zápisu: SZ 1767412

Skúšky: KŐRKL 1, SchH3, IPO3

Výstavy: V

RTG: b-fast normal

5. miesto na MS-WUSV 1984 Hradec Králové

Lord vom Gleisdreieck

Číslo zápisu: SZ 1735999

Skúšky: SCHH3, FH3

Výstavy: VD

RTG: a-normal

Chila von Gebrüder Grimm

Číslo zápisu: SZ 1675892

Skúšky: SChH3, IPO3, FH

RTG: a-normal

Xilla Egidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 00860

Skúšky: IPO1

Výstavy: D

Bonitácie: 7KV4 /5,5

RTG: a-normal

Goldy z Helenky

Skúšky: SVV2, IPO3

Výstavy: VD

RTG: a-normal

Bert Samotar

Číslo zápisu: SZ 9001780

Skúšky: SVV2, SLP1

RTG: a-normal

Bora Agar

Číslo zápisu: SZ 9001781

Skúšky: SVV2, SLP1

RTG: a-normal

Ida Egidius

Číslo zápisu: SKSP 40136

Skúšky: SVV1

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5CKX3/44

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Dátum narodenia: 19.06.1981

Číslo zápisu: SAKSP 7579

Skúšky: IPO1, IPO2, IPO3, SVV1, SVV2, SVV3

Výstavy: V

Gora z Ma-Pa-Ba

Číslo zápisu: SKSP 7487

Skúšky: SVV1, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: T: 5CJX6

Fiasko v. Gebrűder Grimm

Fiasko Okal

Fiasko Okal

Číslo zápisu: SÚCHNO:33585/98/00

Skúšky: SchH3, IPO3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5KV5/55 P II.tr.

RTG: a-normal

Car z Kostolianskej cesty CS

Honza Okal CS

Honza Okal CS

Číslo zápisu: SÚCHNO:35351/98/00

Skúšky: SchH3, IPO3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5V5/55 N I.tr.

RTG: A