Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Car z Kostolianskej cesty CS

Číslo zápisu: SÚCHNO:20322/90/93

Skúšky: IPO3,SLP1,SVV3,PZ2,SZP1

Výstavy: D

Bonitácie: T:5V5/55

RTG: A

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Dux Agar CS

Číslo zápisu: 1740390

Skúšky: SVV 3, IPO 3, SchH 3, SPO, ZVV 3

Výstavy: VD

RTG: a-normal

Ceri Nemo CS

Číslo zápisu: SKSP 8732

Skúšky: IPO1, SVV1

Výstavy: VD

Bonitácie: 5JI6

Athlos Oranto CS

Dátum narodenia: 06.04.1974

Číslo zápisu: CKSP 400660

Skúšky: IPO3, SchH.3

Výstavy: V

Bleckie Kostar

Číslo zápisu: CKSP 60566

Skúšky: IPO1, IPO2, SVV1, SVV3

Výstavy: V

Laura Ďurko

Laura Ďurko

Dátum narodenia: 16.06.1999

Číslo zápisu: Súchno 36675

Skúšky: SVV 1,

Výstavy: V.D.

Bonitácie: 5CV5/4,5-N

RTG: HD-A

Betty Egidius CS

Honza Okal CS

Honza Okal CS

Číslo zápisu: SÚCHNO:35351/98/00

Skúšky: SchH3, IPO3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5V5/55 N I.tr.

RTG: A