Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Dux Agar CS

Číslo zápisu: 1740390

Skúšky: SVV 3, IPO 3, SchH 3, SPO, ZVV 3

Výstavy: VD

RTG: a-normal

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Ceri Nemo CS

Car z Kostolianskej cesty CS

Car z Kostolianskej cesty CS

Číslo zápisu: SÚCHNO:20322/90/93

Skúšky: IPO3,SLP1,SVV3,PZ2,SZP1

Výstavy: D

Bonitácie: T:5V5/55

RTG: A