Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Wendi Eqidius

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Tom z Pohraniční stráže

Dátum narodenia: 29.08.1994

Číslo zápisu: ČMKU:22843/95/98

Skúšky: ZV1, OP1, SP/PS

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5CVQ1/P

RTG: A

Cordon An-Sat CS

Číslo zápisu: SKSP:61147/86/92

Skúšky: SVV3, IPO3

Výstavy: VD

RTG: A

Axa z Blatenského zámku CS

Číslo zápisu: ČKS:800054/92/94

Skúšky: ZV1

Výstavy: VD

Bonitácie: T:4CU1/P

RTG: A

účastník M-Slovenska

Zira Egidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 36665

Skúšky: SVV1, IPO3, SchH3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5CV5/5,4 - P - I. trieda

Veľká, silná suka, výborná aportérka, výrazná obranárka s plným zákusom

Blek Egidius

Číslo zápisu: SKSP 28582

Skúšky: SVV1, IPO3, SchH3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5CV5/5,5-P-I.tr.

RTG: a-normal

účastník M-Slovenska

Fiasko v. Gebrűder Grimm

Číslo zápisu: SZ 1767412

Skúšky: KŐRKL 1, SchH3, IPO3

Výstavy: V

RTG: b-fast normal

5. miesto na MS-WUSV 1984 Hradec Králové

Xilla Egidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 00860

Skúšky: IPO1

Výstavy: D

Bonitácie: 7KV4 /5,5

RTG: a-normal

Fabi Fra-Sis

Číslo zápisu: SÚCHNO 29253

Skúšky: SVV1

Výstavy: D

Bonitácie: 5CV6/4,4

RTG: b-fast normal

Alex z Hury

Číslo zápisu: SKSP 70861

Skúšky: SVV1, IPO3

Výstavy: V

Bonitácie: 5JU5/5,5

RTG: a-normal

M-SR, brat AJAX účastník MS-WUSV

Fina Eqidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 22189

Skúšky: SVV1

Výstavy: D

Bonitácie: 5CDV6/5,4

RTG: a-normal