Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Fabi Fra-Sis

Číslo zápisu: SÚCHNO 29253

Skúšky: SVV1

Výstavy: D

Bonitácie: 5CV6/4,4

RTG: b-fast normal

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Alex z Hury

Číslo zápisu: SKSP 70861

Skúšky: SVV1, IPO3

Výstavy: V

Bonitácie: 5JU5/5,5

RTG: a-normal

M-SR, brat AJAX účastník MS-WUSV

Fina Eqidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 22189

Skúšky: SVV1

Výstavy: D

Bonitácie: 5CDV6/5,4

RTG: a-normal

Bob z Kostolianskej cesty

Číslo zápisu: SKSP 60518

Skúšky: SVV2, IPO2

Výstavy: VD

Bonitácie: 5CFLV5/5,5

RTG: b-fast normal

Účastníčka Majstrovstiev Slovenska

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Číslo zápisu: SKSP 6131

Skúšky: IPO3, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: 4JQV5

Ceri Nemo CS

Číslo zápisu: SKSP 8732

Skúšky: IPO1, SVV1

Výstavy: VD

Bonitácie: 5JI6

Alma Fra-Sis

Číslo zápisu: 50785/85/92

Skúšky: IPO3, SVV2

Výstavy: VD

Blek Egidius

Zira Egidius

Zira Egidius

Číslo zápisu: SÚCHNO 36665

Skúšky: SVV1, IPO3, SchH3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5CV5/5,4 - P - I. trieda

Veľká, silná suka, výborná aportérka, výrazná obranárka s plným zákusom