Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Číslo zápisu: SKSP 6131

Skúšky: IPO3, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: 4JQV5

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Alex z Dumi

Číslo zápisu: CKSP 3560

Skúšky: SVV3

Asta z Grajnara

Číslo zápisu: CKSP 1790

Skúšky: SVV1

Ceri Nemo CS

Bob z Kostolianskej cesty

Bob z Kostolianskej cesty

Číslo zápisu: SKSP 60518

Skúšky: SVV2, IPO2

Výstavy: VD

Bonitácie: 5CFLV5/5,5

RTG: b-fast normal

Účastníčka Majstrovstiev Slovenska