Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Asta z Grajnara

Číslo zápisu: CKSP 1790

Skúšky: SVV1

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Alex z Dumi

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Číslo zápisu: SKSP 6131

Skúšky: IPO3, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: 4JQV5