Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Alex z Dumi

Číslo zápisu: CKSP 3560

Skúšky: SVV3

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Asta z Grajnara

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Číslo zápisu: SKSP 6131

Skúšky: IPO3, SVV2

Výstavy: VD

Bonitácie: 4JQV5