Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Cordon An-Sat CS

Číslo zápisu: SKSP:61147/86/92

Skúšky: SVV3, IPO3

Výstavy: VD

RTG: A

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Axa z Blatenského zámku CS

Tom z Pohraniční stráže

Tom z Pohraniční stráže

Dátum narodenia: 29.08.1994

Číslo zápisu: ČMKU:22843/95/98

Skúšky: ZV1, OP1, SP/PS

Výstavy: VD

Bonitácie: T:5CVQ1/P

RTG: A