Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Agir Agamida SK

Číslo zápisu: SÚCHNO 25794/94/96

Skúšky: SchH 3, IPO 3

Výstavy: VD

Bonitácie: 5JV5/55

RTG: a-normal

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Axis Rontu-Aru CS

Dátum narodenia: 02.09.1991

Číslo zápisu: SÚCHNO 21376/91/93

Skúšky: IPO 3, SchH 3

Výstavy: D

Bonitácie: 5DV5/55

RTG: a-normal

Elis Saurus CS

Číslo zápisu: Elis Saurus CS

Skúšky: SVV1

Výstavy: V

Bonitácie: 5JX5/55

RTG: a-normal

Chanel od Hradu Drahotuch CS

Hard Polícia

Hard Polícia

Dátum narodenia: 14.09.1999

Číslo zápisu: 37237

Skúšky: IPO 3

Výstavy: V.D.

Bonitácie: 5V5/5,5- 1.tr.

RTG: HD-B

Hax Polícia

Hax Polícia

Dátum narodenia: 14.09.1999

Číslo zápisu: SÚCHNO 37238/99

Skúšky: H-1

Výstavy: VD

Bonitácie: 5DV5/55 N 1. tr.

RTG: a-normal

Víťaz Mezdinárodného zvodu plemenných psov a súk, Bratislava 2003 Hax je policajným psom v aktívnej službe