Eqidius - Kennel of German Shepherds

Agir Agamida SK

Registation ID: SÚCHNO 25794/94/96

Skúšky: SchH 3, IPO 3

Exhibition: VD

Bonitation: 5JV5/55

RTG: a-normal

I. Generation

II. Generation

III. Generation

Axis Rontu-Aru CS

Date of born: 02.09.1991

Registation ID: SÚCHNO 21376/91/93

Skúšky: IPO 3, SchH 3

Exhibition: D

Bonitation: 5DV5/55

RTG: a-normal

Elis Saurus CS

Registation ID: Elis Saurus CS

Skúšky: SVV1

Exhibition: V

Bonitation: 5JX5/55

RTG: a-normal

Chanel od Hradu Drahotuch CS

Hard Polícia

Hard Polícia

Date of born: 14.09.1999

Registation ID: 37237

Skúšky: IPO 3

Exhibition: V.D.

Bonitation: 5V5/5,5- 1.tr.

RTG: HD-B

Hax Polícia

Hax Polícia

Date of born: 14.09.1999

Registation ID: SÚCHNO 37238/99

Skúšky: H-1

Exhibition: VD

Bonitation: 5DV5/55 N 1. tr.

RTG: a-normal

Víťaz Mezdinárodného zvodu plemenných psov a súk, Bratislava 2003 Hax je policajným psom v aktívnej službe