Eqidius - Kennel of German Shepherds

Hax Polícia

Date of born: 14.09.1999

Registation ID: SÚCHNO 37238/99

Skúšky: H-1

Exhibition: VD

Bonitation: 5DV5/55 N 1. tr.

RTG: a-normal

Víťaz Mezdinárodného zvodu plemenných psov a súk, Bratislava 2003 Hax je policajným psom v aktívnej službe

I. Generation

II. Generation

III. Generation

Agir Agamida SK

Registation ID: SÚCHNO 25794/94/96

Skúšky: SchH 3, IPO 3

Exhibition: VD

Bonitation: 5JV5/55

RTG: a-normal

Axis Rontu-Aru CS

Date of born: 02.09.1991

Registation ID: SÚCHNO 21376/91/93

Skúšky: IPO 3, SchH 3

Exhibition: D

Bonitation: 5DV5/55

RTG: a-normal

Elis Saurus CS

Registation ID: Elis Saurus CS

Skúšky: SVV1

Exhibition: V

Bonitation: 5JX5/55

RTG: a-normal

Chanel od Hradu Drahotuch CS

Date of born: 18.08.1996

Registation ID: SÚCHNO 33342/98/98

Skúšky: SVV1

Exhibition: VD

Bonitation: 5CKVQ6/44 P

RTG: b-fast normal

Titus z Pohraniční stráže

Date of born: 27.11.1987

Registation ID: ČKSP 0564-90/87/90

Skúšky: SP/PS, H-1

Exhibition: VD

Bonitation: 5JY6/54

RTG: a-normal

Asta Ja-Ko CS

Registation ID: ČKSP 07717/93

Skúšky: SVV 1

Exhibition: D

RTG: a-normal

Salexa Polícia-Slovakia

Salexa Polícia-Slovakia

Date of born: 09.01.2004

Registation ID: Súchno 47075

Skúšky: SVV 1,

Exhibition: V.D.

Bonitation: DV5/4,5-P

RTG: HD-A