Eqidius - Kennel of German Shepherds

Honza Okal CS

Registation ID: SÚCHNO:35351/98/00

Skúšky: SchH3, IPO3

Exhibition: VD

Bonitation: 5V5/55 N I.tr.

RTG: A

I. Generation

II. Generation

III. Generation

Car z Kostolianskej cesty CS

Registation ID: SÚCHNO:20322/90/93

Skúšky: IPO3,SLP1,SVV3,PZ2,SZP1

Exhibition: D

Bonitation: T:5V5/55

RTG: A

Dux Agar CS

Registation ID: 1740390

Skúšky: SVV 3, IPO 3, SchH 3, SPO, ZVV 3

Exhibition: VD

RTG: a-normal

Ceri Nemo CS

Registation ID: SKSP 8732

Skúšky: IPO1, SVV1

Exhibition: VD

Bonitation: 5JI6

Athlos Oranto CS

Date of born: 06.04.1974

Registation ID: CKSP 400660

Skúšky: IPO3, SchH.3

Exhibition: V

Bleckie Kostar

Registation ID: CKSP 60566

Skúšky: IPO1, IPO2, SVV1, SVV3

Exhibition: V

Betty Egidius CS

Registation ID: SÚCHNO: 28584/95/97

Skúšky: IPO1

Exhibition: VD

Bonitation: T:5JKV5/45 P I.tr.

RTG: A

Fiasko v. Gebrűder Grimm

Registation ID: SZ 1767412

Skúšky: KŐRKL 1, SchH3, IPO3

Exhibition: V

RTG: b-fast normal

5. miesto na MS-WUSV 1984 Hradec Králové

Lord vom Gleisdreieck

Registation ID: SZ 1735999

Skúšky: SCHH3, FH3

Exhibition: VD

RTG: a-normal

Chila von Gebrüder Grimm

Registation ID: SZ 1675892

Skúšky: SChH3, IPO3, FH

RTG: a-normal

Xilla Egidius

Registation ID: SÚCHNO 00860

Skúšky: IPO1

Exhibition: D

Bonitation: 7KV4 /5,5

RTG: a-normal

Goldy z Helenky

Skúšky: SVV2, IPO3

Exhibition: VD

RTG: a-normal

Ida Egidius

Registation ID: SKSP 40136

Skúšky: SVV1

Exhibition: VD

Bonitation: T:5CKX3/44

Onta Traho

Onta Traho

Date of born: 30.11.1999

Registation ID: ČMKU 48327

Skúšky: SchH 3, IPO 3, ZPS 1, ZPO 1, ZVV 2

Tira Egidius

Baltazár Galán

Baltazár Galán

Registation ID: ČKSP: 35312

Skúšky: SchH 3, ZVV 1

Bonitation: 5V1/-P-2.tr.

RTG: a-normal

Víťaz Moravsko-Slezských majstrovstiev víťaz medzinárodných majstrovstiev Slovenska

Jeff Eqidius

Jeff Eqidius

Date of born: 20.02.2001

Registation ID: SÚCHNO 40249

Skúšky: SVV 1 IPO 3 A:98, B:94, C:98 SchH

Exhibition: VD

Bonitation: 5CX5/5,5-P.-I.tr.

RTG: a-normal

extremný aportér a tvrdý obranár s plným zákusom

Jenny Eqidius

Jenny Eqidius

Date of born: 22.02.2001

Registation ID: SÚCHNO 40252

Skúšky: SVV 1

Exhibition: D

Bonitation: 5CV5/4,5 P 2. tr.

RTG: a-normal

Jutta Eqidius

Jutta Eqidius

Date of born: 22.02.2001

Registation ID: SÚCHNO 40255

Skúšky: SVV 1, IPO 2, SchH 2

Exhibition: VD

Bonitation: 5CV5/4,5 P 1. tr.

RTG: a-normal

Lana Eqidius

Lana Eqidius

Date of born: 19.11.2004

Registation ID: SÚCHNO 49602

Skúšky: SVV1

Exhibition: VD

Bonitation: 5KV5, 4,5-P-2.trieda

RTG: normal

Daja Va-Pe

Ulrike Eqidius

Ulrike Eqidius

Date of born: 07.12.2002

Registation ID: Suchno:44432

Skúšky: SVV1

Exhibition: VD

Bonitation: 5V5/55-P-2.tr.

RTG: a-normal