Eqidius - Kennel of German Shepherds

Ceri Nemo CS

Registation ID: SKSP 8732

Skúšky: IPO1, SVV1

Exhibition: VD

Bonitation: 5JI6

I. Generation

II. Generation

III. Generation

Athlos Oranto CS

Date of born: 06.04.1974

Registation ID: CKSP 400660

Skúšky: IPO3, SchH.3

Exhibition: V

Bleckie Kostar

Registation ID: CKSP 60566

Skúšky: IPO1, IPO2, SVV1, SVV3

Exhibition: V

Cezar z Janošíkovej ulice CS

Bob z Kostolianskej cesty

Bob z Kostolianskej cesty

Registation ID: SKSP 60518

Skúšky: SVV2, IPO2

Exhibition: VD

Bonitation: 5CFLV5/5,5

RTG: b-fast normal

Účastníčka Majstrovstiev Slovenska

Dux Agar CS

Car z Kostolianskej cesty CS

Car z Kostolianskej cesty CS

Registation ID: SÚCHNO:20322/90/93

Skúšky: IPO3,SLP1,SVV3,PZ2,SZP1

Exhibition: D

Bonitation: T:5V5/55

RTG: A