Eqidius - Kennel of German Shepherds

Goldy z Helenky

Skúšky: SVV2, IPO3

Exhibition: VD

RTG: a-normal

I. Generation

II. Generation

III. Generation

Bert Samotar

Registation ID: SZ 9001780

Skúšky: SVV2, SLP1

RTG: a-normal

Bora Agar

Registation ID: SZ 9001781

Skúšky: SVV2, SLP1

RTG: a-normal

Ida Egidius

Xilla Egidius

Xilla Egidius

Registation ID: SÚCHNO 00860

Skúšky: IPO1

Exhibition: D

Bonitation: 7KV4 /5,5

RTG: a-normal