Eqidius - Chovná stanica Nemeckých ovčiakov

Pery Venušina Sopka

Číslo zápisu: ÉMKU 29382

Skúšky: 5VQ1

Výstavy: D

RTG: normal

I. Generácia

II. Generácia

III. Generácia

Baro Kuhlen

Číslo zápisu: SZ : 1753747

RTG: normal

Hobby Venušina sopka

Dátum narodenia: 04.07.1992

Číslo zápisu: CS CKS 103819294

Skúšky: FH2, IP3, OP1

Gera Kamoš

Cor Derik

Cor Derik

Dátum narodenia: 27.04.2002

Číslo zápisu: jMKU 45579

Skúšky: IPO 3, SchH.2,5VQ1

Výstavy: VD

RTG: normal